Ydelsesnotifikationer via Min læge appen

Fremover modtager du ydelsesbeskeder på Min læge-appen, når du har haft kontakt til din læge/lægeklinik, enten som konsultation, e-mailkontakt, videokonsultation eller telefonisk kontakt.

Systemet med regninger til Sygesikringen er helt uændret. Men det nye er, at patienter nu får besked om det. Patienter får også notifikation, selvom de ikke selv har haft kontakt til klinikken, og det kan så f.eks. dreje sig om kontakt med den kommunale hjemmepleje, fysioterapeut, hvis en pårørende har været i kontakt med klinikken på patientens vegne eller lignende.