Attester

YdelsePris
Mulighedserklæring 500 kr. (inkl.moms)
Sundhedsforsikring500 kr. (inkl.moms)
Rejseafbestilling500 kr. (inkl.moms)
Kørekort500 kr. (inkl.moms)
Lægeerklæring vedr.værgemål1250 kr. (inkl.moms)
Parkeringsskilt, Invaliditet400 kr. (inkl.moms)
Adoptionsattest1250 kr. (inkl.moms)
Lovlig forfald for retten500 kr. (inkl.moms)
Varighedsattest600 kr. (inkl.moms)
Dansk Indfødsret-attest1250 kr. (inkl.moms)
Rådighedsattest,A-kasse(AR275/276)590 kr. (inkl.moms)
Studieophold Udland1500 kr. (inkl.moms) + evt.ekstra undersøgelser
Pillepas150 kr.
Fravær fra Idræt250 kr.
Eksamen-sygemelding250 kr.
Medicingivnings-attest, institution200 kr.
Lægeattest til flyrejser for gravide300 kr.