Attester

YdelsePris
Mulighedserklæring 500 kr. (inkl.moms)
Sundhedsforsikring500 kr. (inkl.moms)
Rejseafbestilling500 kr. (inkl.moms)
Kørekortsattest <75 år400 kr. (inkl.moms)
Kørekortsattest > 75 år450 kr. (inkl.moms)
Lægeerklæring vedr.værgemål1250 kr. (inkl.moms)
Parkeringsskilt, Invaliditet225 kr. (inkl.moms)
Adoptionsattest1250 kr. (inkl.moms)
Lovlig forfald for retten500 kr. (inkl.moms)
Frihåndsattest500 kr. (inkl.moms)
Dansk Indfødsret-attest1250 kr. (inkl.moms)
Rådighedsattest,A-kasse(AR275/276)590 kr. (inkl.moms)
Studieophold Udland1500 kr. (inkl.moms) + evt.ekstra undersøgelser
Pillepas100 kr.
Fravær fra Idræt250 kr.
Eksamen-sygemelding250 kr.
Medicingivnings-attest, institution200 kr.
Lægeattest til flyrejser for gravide300 kr.