Om klinikken

Konsultation

Da vi arbejder i kompagniskab har du os alle fire som dine læger. De fleste vælger at have en fast læge, og dette ønske efterkommes, dog ikke hvis du har brug for en akut tid samme dag.

Lægehusets åbningstider er fra kl. 8 til 16, dog onsdag til kl. 17. Mellem kl. 12 og kl. 13 holder vi frokost, kører sygebesøg og ordner kontorarbejde.

Akutte konsultationer

Telefonisk kan du mellem kl. 8 og kl. 10 aftale en kort tid til vurdering af et akut problem. Her er det dagens akutlæge/sygeplejerske, der vil undersøge dig.

Akuttelefon: Hvis du har behov for øjeblikkelig og akut hjælp kan du ringe på akuttelefonen: 44 97 67 58- vi beder dig respektere at linien IKKE må blokeres, og at dette nummer absolut ikke må bruges til nogen form for tidsbestilling eller receptfornyelse.

Telefontid

Telefonerne besvares mellem kl. 8 og kl. 12 af lægesekretær og sygeplejersker. Skal du tale med en læge, vil lægesekretæren eller sygeplejersken tage imod besked og lægen vil ringe tilbage til dig samme dag, i et nærmere aftalt tidsrum. Det betyder at lægen er forberedt på problemstillingen.

Hjemmeside / E-mail

Via vores hjemmeside www.sctjacobsvej.dk kan du selv oprette dig som bruger. Herefter vil du kunne bestille tid, forny fast medicin samt bruge e-mail konsultationer. Ved e-mail konsultationer kan du stille et kort spørgsmål om dit helbred, behandling mm, samt få svar på diverse prøver.

Når du er oprettet som bruger, kan vi, efter nærmere aftale med dig, desuden give elektroniske prøvesvar.

Vi bestræber os på at svare dig indenfor 1-2 dage, men ved sygdom, kurser, ferie o.lign. kan der gå op til 3-5 dage.

Ved akutte problemstillinger beder vi dig kontakte os pr. telefon.

Sygebesøg

Vi kører på sygebesøg hos dig, når vi mener, at det er nødvendigt. Vi vil til enhver tid foretrække at se dig i klinikken, hvor vi har bedre arbejdsforhold og mulighed for at supplere vores undersøgelse med diverse prøver.

Efter kl. 12.00

Vi holder frokost, kører sygebesøg og ordner kontorarbejde mellem kl. 12.00 og 13.00, hvor klinikken vil være lukket.
Efter kl. 13.00 vil vi også være at træffe på telefon ,men kun for akut opståede problemer, som ikke kan vente til næste morgen i telefontiden eller næste dags konsultation.

Personale
I vores praksis har vi ansat 1 lægesekretær, 3 sygeplejersker samt 1 uddannelseslæge. Vores sygeplejersker tager sig af bl.a sårskifte, blodprøvetagning, fjernelse af sting, kontrol af kroniske sygdomme f.eks diabetes, forhøjet blodtryk og lungesygdomme. Desuden foretages vaccination, kost- og rygestopsamtaler m.m . Der kan også til sygeplejerskerne bestilles tid til konsultation via hjemmesiden.

Vores uddannelseslæge har 8-10 års erfaring fra både praksis og fra hospitalsansættelser. Uddannelseslægen vil være hos os i en periode på 1/2 til 1 år.

Lægevagten

Efter kl. 16 samt i weekenden henvises til akuttelefonen 1813