Velkommen til
Lægerne
Sct. Jacobsvej

Vi håber, at informationerne på denne hjemmeside vil være en hjælp til et frugtbart samarbejde, til gavn for vore patienter og os.

Vi er alle fire speciallæger i almen medicin.

Vi er fire læger i kompagniskab, hvilket betyder, at vi er fælles om personale, patienter og lokaler, og vi er alle fire ansvarlige for klinikkens drift.

Klinikkens hjemmeside

Ønsker du at benytte E-kommunikation, kan du via linket “Selvbetjening” elektronisk bestille tid, fornye fast medicin, få svar på prøver samt stille kortfattede sundhedsfaglige spørgsmål til sygeplejerskerne og lægerne. Vi vil gøre dig opmærksom på, at der kan gå 1-3 dage før end du får svar/fornyet recept.

Når du bestiller tid til konsultation elektronisk via vores hjemmeside, vi vi bede dig om kun at reservere en enkelt tid pr dag. Hvis du skønner, at du har behov for mere tid, vil vi bede dig ringe til klinikken og aftale nærmere med vores sekretær. Der skal f.eks til mange børneundersøgelser, udvalgte graviditetsundersøgelser, mindre kirurgiske indgreb, udvalgte fornyelse af kørekort, lungefunktionsundersøgelser o.lign reserveres mere tid end svarende til en enkelt konsultation.

Nyt i klinikken

Lægestuderende Pauline Bohsen og Amalie Rehde arbejder i klinikken nogle dage om måneden og hjælper med sygeplejefaglige opgaver såsom blodprøvetagning, hjertekardiogram, lungefunktionsundersøgelser og diverse kliniske vurderinger.

Vanedannende Medicin

Er du i behandling med afhængighedsskabende medicin, skal du ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed komme til personlig konsultation i forbindelse med receptfornyelse samt til årskontrol med fokus på den medicin, du tager, herunder risikoen for afhængighed af disse lægemidler. Se evt. link til retningslinjerne på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside:https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/vejledning-om-ordination-af-afhaengighedsskabende-laegemidler-er-blevet-revideret

  • Akkreditering. Klinikken har i 2016 været igennem akkreditering som bl.a omfatter kvalitetsvurdering af klinikken, og klinikken lever op til den krævede kvalitetsstandard.

Hold dig opdateret på
nyheder i klinikken

    No posts found.

Du kan læse om
klinikken lige her

3-1.png
Anna Hauge

Anna Hauge

Speciallæge i almen medicin

Kristina Lundin

Kristina Lundin

Speciallæge i almen medicin

Maria Joensen

Maria Joensen

Speciallæge i almen medicin

Susanne Reymann

Susanne Reymann

Speciallæge i almen medicin

Lutfi Abdullatif Al-Saab

Lutfi Abdullatif Al-Saab

Speciallæge i almen medicin

Marie Tindborg

Marie Tindborg

Uddannelseslæge

 Cecilie Herly

Cecilie Herly

Uddannelseslæge

Annette Nilsson

Annette Nilsson

Sygeplejerske

Mette Modalsli

Mette Modalsli

Sygeplejerske

Charlotte Hoy Peterslund

Charlotte Hoy Peterslund

Sygeplejerske

Jane Dyhr

Jane Dyhr

Sekretær

Frida Rykind Eriksen

Frida Rykind Eriksen

Lægestuderende

   Caroline Holm Krab

Caroline Holm Krab

Lægestuderende

Find vej
til klinikken